Inici

Salutacions
President AVPCT
Sr. Alcalde

L'associació
Què és PC?
Estructura
Formació
Com fer-se voluntari
Fotos

Seccions

Intervencions

Serveis

Per saber-ne +
Consells
Enllaços i documents

Avís legal
Contacte

 

Av. Ramón y Cajal, 71
43005 Tarragona

Estructura Operativa i Estructura Orgànica

Estructura Operativa

L'Estructura Operativa o funcional és la pròpia de situacions d'emergència, risc o serveis concertats, als que l'Associació pot intervenir de forma coordinada amb els serveis municipals o supramunicipals. El Cap d'intervenció o cap d'unitat, està assistit per dos caps d’àrea, el d’àrea operativa i el d’àrea preventiva.

El cap d’àrea operativa és qui ha de mantenir vincles amb els grups operatius o USE i qui prepara els serveis amb el cap de la unitat.

El cap d’àrea preventiva és l'encarregat de coordinar tots els vincles amb els voluntaris com poden ser material, formació, equip de comunicacions…

 

Estructura Orgànica

L'Estructura Orgànica és la pròpia d'una associació com a tal (Junta Directiva). Aquesta Junta Directiva és la encarregada de gestionar el correcte funcionament dels aspectes administratius, coordinar les activitats de les diferents comissions, tenir cura de la correcta interpretació i aplicació dels estatuts i/o reglament intern. També és la encarregada de fer cumplir els acords establerts amb l'administració municipal d'acord a la legislació i normatives vigents en matèria de Protecció Civil.

La Junta Directiva és elegida per sufragi universal a les Assemblees Generals, per un període de quatre anys i és composta per un president, vice-president, secretari, tresorer i vocals.

Junta directiva